Πνευματικά 10.07.2024, 1:58

Δήλωση Βάφτισης: Απαραίτητα Έγγραφα – Δικαιολογητικά

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Το μυστήριο της βάπτισης είναι μια ευχάριστη διαδικασία για την οργάνωση του. Έχει όμως και ένα τυπικό-διαδικαστικό κομμάτι στο οποίο θα χρειαστεί να δείξεις προσοχή για να αποφύγεις την ταλαιπωρία.

Τι χρειάζεσαι για τη βάπτιση του μωρού;

Ημερομηνία

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να αποφασίσεις την ακριβή ημερομηνία της βάπτισης. Οπότε το συντομότερο δυνατόν φρόντισε να έχεις αποφασίσει την ημέρα ή και την ώρα της βάπτισης.

Εύρεση Εκκλησίας – Ναού

Το επόμενο πράγμα που θα πρέπει να κάνεις είναι να βρεις την εκκλησία ή το ξωκλήσι που σε ενδιαφέρει να τελέσεις τη βάπτιση του παιδιού. Αφού βρεις την εκκλησία θα πρέπει να επικοινωνήσεις με τον Εφημέριο Ιερέα του ναού και να κλείσεις την ημερομηνία και την ώρα της βάπτισης.

Εάν βαφτιστεί το μωρό στην ενορία σου, αρκεί να πας εκεί και κλείσεις ημερομηνία. Πριν από τη βάπτιση, τουλάχιστον μια εβδομάδα θα πρέπει να προσκομίσεις στην εκκλησία την πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού, η οποία έχει εκδοθεί από το Δήμο στον οποίο έχει δηλωθεί η γέννησή του (συνήθως φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΒΑΠΤΙΣΗ»).

Εάν η εκκλησία που επιθυμείς να γίνει η βάπτιση δεν είναι η ενορία σου, πρέπει να ζητήσεις από τον εφημέριο της ενορίας σου (τηλεφωνικώς ή αυτοπροσώπως) να μεταβιβάσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στην εκκλησία που έχεις επιλέξει. Αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο, καθώς κάποιοι ιερείς είναι πιο επιεικείς με τις διαδικασίες και να μπορέσεις να δώσεις το Πιστοποιητικό γέννησης κατευθείαν στην εκκλησία που θα γίνει η βάπτιση.

Ληξιαρχική πράξη γέννησης (δια της βάπτισης)

Είναι ένα από τα πρώτα δικαιολογητικά που σου έδωσαν όταν δήλωσες τη γέννηση του παιδιού στο Ληξιαρχείο και γράφει «Δια την βάπτιση». Είναι το απαραίτητο έγγραφο για την βάπτιση και θα πρέπει να το παραδώσεις στην εκκλησία πριν από τη βάπτιση.

Αστυνομικές ταυτότητες γονέων και νονών (ή διαβατήρια)

Απαραίτητα για την συμπλήρωση του εντύπου με το όνομα και τα στοιχεία του παιδιού. Θα χρειαστούν στον ναό αμέσως πριν το μυστήριο ή και όταν «κλείσεις» ημερομηνία.

Δήλωση Ονόματος

Πριν την βάπτιση ο νονός και οι γονείς (ή τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο) μαζί με τον ιερέα θα πρέπει να συμπληρώσουν έντυπα με το όνομα του παιδιού και άλλα στοιχεία, όπως π.χ. το θρήσκευμα του νονού, τα στοιχεία του νονού κ.α.

Σημείωση: Η δήλωση του ονόματος στα έντυπα της βάπτισης δεν είναι Πράξη ονοματοδοσίας. Η ονοματοδοσία γίνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου που γεννήθηκε το παιδί.

Πιθανόν να σας ζητηθούν επίσης

Πιστοποιητικό Γάμου γονέων

  • Γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, μπορούν να βαπτίσουν το παιδί τους μόνο αν ο νονός είναι Ορθόδοξος (και δεν έχει τελέσει πολιτικό γάμο).
  • Αλλόθρησκοι γονείς δεν μπορούν να βαπτίσουν στην ορθόδοξη εκκλησία.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

  • Ο νονός του παιδιού πρέπει να είναι Ορθόδοξος και αν είναι παντρεμένος να μην έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, αλλά και θρησκευτικό.
  • Αλλόθρησκοι νονοί δεν μπορούν να βαπτίσουν στην ορθόδοξη εκκλησία.
  • Ο νονός δεν πρέπει να έχει ηλικία μικρότερη των 13 ετών (Καλό θα ήταν να έχει Αστυνομική Ταυτότητα).
  • Δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτοί περισσότεροι των δύο Αναδόχων στην Βάπτιση.

Μετά τη Βάπτιση

Ο Ιερέας θα σου δώσει βεβαίωση – δήλωση βάπτισης την οποία θα πρέπει να καταθέσεις εντός λίγων ημερών στο Ληξιαρχείο του Δήμου που έχει δηλωθεί η γέννηση του παιδιού.

Διάβασε τι χρειάζεται για την δήλωση της Βάπτισης.

Αυτά είναι τα βασικά δικαιολογητικά που χρειάζεσαι για την οργάνωση της βάπτισης του παιδιού σου.

Υπάρχουν όμως και ειδικές περιπτώσεις που θα δεις παρακάτω.

Ειδικές Περιπτώσεις

Άγαμη Μητέρα

Σε περίπτωση της άγαμης μητέρας η οποία έχει μόνη της τη γονική μέριμνα, η Βάπτιση μπορεί να τελεστεί μόνο εάν η μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει ότι: «έχει αποκλειστικά τη γονική μέριμνα, ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου. Τέλος, ότι επιθυμεί το παιδί της να βαπτιστεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα.»

Επιμέλεια – Κηδεμονία

Σε περίπτωση που με δικαστική Απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονέας ή Κηδεμόνας για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία προϋποθέτεται η ύπαρξη μιας Υπεύθυνης Δήλωσης του ετέρου γονέα ότι συμφωνεί ή στη περίπτωση Κηδεμονίας, αμφοτέρων των γονέων, ότι συμφωνούν.

Διαφωνία Γονέων

Στις περιπτώσεις διαφωνίας των γονέων, για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία του παιδιού , μπορεί αυτά να γίνουν κατόπιν Δικαστικής Αποφάσεως. Προσοχή! Δικαστική απόφαση, η οποία αναθέτει μόνο την επιμέλεια του τέκνου, προσωρινή ή μη, στον ένα εκ των δύο γονέων, δεν καλύπτει τον Εφημέριο για την τέλεση Βαπτίσεως.

Για κάθε περίπτωση, πριν το βάπτισμα του ανηλίκου, οι γονείς, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς τους, ώστε να συγκρίνουν αν είναι ίδια τα στοιχειά τους με τα αναγραφόμενα της Ληξιαρχικής πράξης, υπογράφουν ενώπιον του Εφημερίου για το θρήσκευμα και το όνομα του παιδιού.

Απουσία Γονέως

Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει το Μυστήριο του Βαπτίσματος μόνο όταν ο έτερος γονέας προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξης θανάτου είτε της δικαστικής απόφασης, βάσει της οποίας ο απουσιάζων γονέας θεωρείται ρητώς άφαντος ή έκπτωτος από τη γονική μέριμνα.

Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα λόγω ευλόγου κωλύματος (ασθενείας, αποδημίας κλπ.), τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, μόνο όταν υποβληθεί εκ μέρους του γονέα, που λείπει, βεβαίωση από συμβολαιογράφο είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του θεωρημένο, ότι συμφωνεί για την βάπτιση του τέκνου κατά το Ορθόδοξο δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.

Διάσταση ή Διαζύγιο

Σε περίπτωση διάστασης των γονέων ή διαζυγίου ή όταν η μητέρα του ανήλικου τέκνου επικαλείται ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος από τον αναγραφόμενο στην Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ο Εφημέριος 1) οφείλει να αναζητήσει τον πατέρα, το όνομα του οποίου αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη και να λάβει την γραπτή συγκατάθεσή του 2) αν έχει προσβληθεί η πατρότητα ή έχει αναγνωρισθεί το τέκνον εκούσια, ο Εφημέριος μπορεί να δεχθεί ως πατέρα αυτόν, που ορίζει το ληξιαρχείο σύμφωνα με τις νεότερες σημειώσεις και διορθώσεις της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.

Διαβάστε επίσης:


Ακολουθήστε μας στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα