Ηράκλειο 13.07.2024, 10:48

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Αυτά είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024, στις 18:00 θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, Λότζια), το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Α)Αποδοχή χρηματοδότησης και υλοποίηση της πράξης «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών στο Δήμο Ηρακλείου» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024», Β) Ορισμός Υπόλογου και Υπεύθυνου Λογαριασμού για την ανωτέρω πράξη και Γ) Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηρακλείου  για το έτος 2024 – (απόφαση 383/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

2.Έγκριση χωροθέτησης θέσεων εγκατάστασης Πολύκεντρων Ανακύκλωσης βάσει της από 29-06-22σύμβασης μεταξύ ΕΣΔΑΚ και Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 384/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων & δαπανών έτους 2024 για την παρακράτηση και απόδοση της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφαση   387/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση ΚΑ Εσόδου και Δαπανών για την εκλογική αποζημίωση των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση  388/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

5.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2» (απόφαση  389/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

6.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης και την διενέργεια απεντομώσεων και μυοκτονιών (απόφαση  390/2024 Δημοτικής Επιτροπής) .

7.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την ανάπλαση δημοτικού χώρου στη θέση: Παναγιά Φανερωμένη της τοπικής κοινότητας Κερασιών του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση  391/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

8.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με τα αιτήματα του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς και του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση  392/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

9.Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων & δαπανών έτους 2024 για την απόδοση

κρατήσεων (απόφαση  393/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης για την Προγραμματική σύμβαση με την ΑΟΤΑ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ για την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας μέσω επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση αρμοδιοτήτων του» (απόφαση  394/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

11.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης για

την Προγραμματική σύμβαση με την ΑΟΤΑ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ για την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας μέσω επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση αρμοδιοτήτων του (απόφαση   395/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

12.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με το αίτημα του

τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης & Εμπορίου του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 396/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

13.Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης εισόδου – εξόδου, για αναθεώρηση οικοδομικής άδειας σε κτίριο επί της Λεωφόρου Πανεπιστημίου, αρ.117, εκτός Οικισμού Βουτών, εντός Εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ιδιοκτησίας κ. Αγγελάκη Ηλία (απόφαση 397/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

14.Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης στο Μασταμπά, μετά από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης (απόφαση Δημοτικής Επιτροπής 324/2024) – (απόφαση   398/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

15.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Απ. Καρατάρη για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας» (απόφαση  399/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

16.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Αγ. Αλεξάνδρου, Καρτερός για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας» – (απόφαση  400/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

17.Έγκριση παράτασης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση και Αναβάθμιση Κοινοχρήστων χώρων Μεσαμπελιών – Τμήμα 3». (απόφαση  401/2024 Δημοτικής Επιτροπής).Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Αθητάκη για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου – 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία – τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου (απόφαση 402/2024 Δημοτικής Επιτροπής).

 1. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για άσκηση Υπαίθριου Εμπορίου (απόφαση 403/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
 2. Τροποποίηση της συστατικής πράξης των δυο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης” και “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης” και ορισμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων τους.
 3. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών (αρ. πρωτ. 54.126/29-5-2024).
 4. Διαγραφή τελών και προστίμων κοινοχρήστων χώρων ετών 2007 – 2008 (αρ. πρωτ. 68.851/3-7-2024).
 5. Διόρθωση προστίμου Ν.4830/2021 περί ζώων συντροφιάς (αρ. πρωτ. 68.856/03-7-2024).
 6. Δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών.
 7. Εκποίηση κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου με δημοπρασία.
 8. Εξαίρεση των υπαλλήλων του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης του Δήμου Ηρακλείου από την πενθήμερη εργασία.
 9. Έγκριση παράτασης του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε δημοτικά και σχολικά κτίρια του Δήμου Ηρακλείου που προκλήθηκαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021».
 10. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση χωροδικτυωμάτων στεγάστρων και κατασκευή επικάλυψης”.
 11. Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση γέφυρας Μπαλτά”.
 12. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Ηρακλείου και λοιπές δράσεις».
 13. Έγκριση παύσης λειτουργίας του Κέντρου Αστέγων και αλλαγή χρήσης του χώρου.
 14. Έγκριση 2ης τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού του ΚΔΑΠΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου.

33.Τροποποίηση της με αρ. 122/2024 απόφασης ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Υπηρεσίας με τίτλο “Ενοικίαση μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά των φιλοξενουμένων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δήμου Ηρακλείου»  μόνο ως προς την αντικατάσταση του πρώτου τακτικού μέλους με τον/την αναπληρωτή/τρια.

34. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας, υπ΄ αριθμ. πρωτ. 69.890/27-7-2023 με τίτλο “Προμήθεια χυμών – αναψυκτικών και ειδών παντοπωλείου για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η. και το Κέντρο Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου”.

 1. Εκμίσθωση καταστημάτων Κεντρικής Αγοράς Δήμου Ηρακλείου στη Θέση Μαύρος Σπήλιος.
 2. Λήψη απόφασης για την σύναψη συμβολαίου εκποίησης δημοτικής έκτασης κατεχόμενης από την κ. Φραγκιαδάκη Ευαγγελία.
 3. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων που βεβαιώθηκαν στον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Μινωική.
 4. Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου» Υποέργο 2 της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας (εκτός δήμων μητροπολιτικών κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5163963
 5. 39.Εισήγηση για Μείωση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (αρ. πρωτ. 71.047/08-7-2024).
 6. 40.Παράκαμψη δρόμου για τον εορτασμό του Αγίου Μύρωνος την 7η και 8η Αυγούστου.

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζεται η… αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης: Νεκρός 26χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στα Χανιά

Κρήτη: Κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

Ηράκλειο: Ασέλγησε σε βάρος του 11χρονου μαθητή του – Η φιλική σχέση του θύτη με το οικογενειακό περιβάλλον του ανήλικου

 


Ακολουθήστε μας στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα